Vemmenhult Eltek AB

Västra Götalands län

Information

Vemmenhult Eltek AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Borås som är den kommunen där Vemmenhult Eltek AB finns. I Borås så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Vemmenhult Eltek AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Vemmenhult Eltek AB har haft sedan 2006-06-08. Vemmenhult Eltek AB har funnits sedan och 2006-06-08 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Vemmenhult Eltek AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Vennerbergsg. 6, 506 34, Borås men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 070-3660061.

Borås arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Vemmenhult Eltek AB Privat, ej börsnoterat.

Vemmenhult Eltek AB har idag 556701-3882 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Vemmenhult Eltek AB

Bolaget ska utföra elinstallationer, även installationer av hissar, rulltrappor, larm, antenner, åskledare och elektriska värmesystem och därmed förenlig verksamhet.

I Vemmenhult Eltek AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brenden, Hans Robert som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Brenden, Anna Helena som är född 1965 och har titeln Suppleant, Aronsson, Per Håkan som är född 1962 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .