Cadcraft Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Cadcraft Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Borås som är den kommunen där Cadcraft Aktiebolag finns. I Borås så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Cadcraft Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Cadcraft Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Cadcraft Aktiebolag har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Cadcraft Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Brinellg. 1, 504 62, Borås men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 033-205000.

Borås arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Cadcraft Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Cadcraft Aktiebolag har idag 556280-1067 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Cadcraft Aktiebolag

Bolaget skall bedriva databaserad konsultverksamhet inom verkstadsindustrin, fastighetsförvaltning, uthyrning av inventarier och därmed förenlig verksamhet.

I Cadcraft Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lachner, Bert Christian som är född 1967 och har titeln VD, Lachner, Bert Christian som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergman, Nils-Göran som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Johansson, Bo Göran som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Åke Torbjörn som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Gerhard Patrik som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Iris Kristina Josefina som är född 1947 och har titeln Revisor, Nilsson, Nils Gunnar som är född 1950 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.