Jarl Häller Produktion Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Jarl Häller Produktion Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Borås. Det är nämligen den kommunen som Jarl Häller Produktion Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Jarl Häller Produktion Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1960-02-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Jarl Häller Produktion Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 033-127230.

Borås arbetar för att verksamheter som Jarl Häller Produktion Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Jarl Häller Produktion Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva handel och tillverkning inom konfektionsbranschen samt äga och förvalta fast såväl lös egendom.

Firmatecknare för Jarl Häller Produktion Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Jarl Häller Produktion Aktiebolag och det är följande personer, Häller, Ralf Bertil som är född 1951 och har titeln VD, Häller, Ralf Bertil som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Häller, Anna-Lena Elisabet som är född 1951 och har titeln Suppleant, Bertén, Lars Göran Gustaf som är född 1948 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Jarl Häller Produktion Aktiebolag är 556071-0054.