Aktiebolaget Alf Stigens Fabriker

Västra Götalands län

Information

Aktiebolaget Alf Stigens Fabriker hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Borås som är den kommunen där Aktiebolaget Alf Stigens Fabriker finns. I Borås så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Alf Stigens Fabriker tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Aktiebolaget Alf Stigens Fabriker har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolaget Alf Stigens Fabriker har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Alf Stigens Fabriker så kan ni göra det genom att skicka er post till Viken Kalvö, 518 31, Sandared men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 033-255170.

Borås arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Aktiebolaget Alf Stigens Fabriker Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Alf Stigens Fabriker har idag 556030-4668 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Alf Stigens Fabriker

Bolaget skall idka färgeriverksamhet, handel med textilvaror samt ägande och förvaltning av fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.

I Aktiebolaget Alf Stigens Fabriker så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Stigen, Bertil som är född och har titeln Extern firmatecknare,Bosatt i land utanför EES, Stigen, Carl Johan som är född 1973 och har titeln VD, Stigen, Carl Johan som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Bächtold, Sandra som är född 1970 och har titeln Suppleant, Bengtsson, Göran Peter som är född 1969 och har titeln Revisor, KP Revision AB som är född och har titeln Revisor.