Bostadsrättsföreningen Hjälmen nr 10

Västra Götalands län

Information

764500-4628 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Hjälmen nr 10. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Hjälmen nr 10 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Borås som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Hjälmen nr 10 finns i.

Bostadsrättsföreningen Hjälmen nr 10 har varit registrerat sedan 1967-08-01 och det finns flera verksamheter i Västra Götalands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Hjälmen nr 10 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Hjälmen nr 10 är och det finns flera verksamheter i Borås som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Hjälmen nr 10 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Högberg, Catharina Margareta -Mau, Hans-Werner -Sein, Britt-Marie Linnea

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hjälmen nr 10 så kan ni göra det på telefon genom 033-156140 eller genom brev på följande adress:
Trandaredsg. 35, 507 61, Borås

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom förvärv och förvaltning av tomt nr 10 i kv Hjälmen i Borås och att mot ersättning upplåta lägenheter åt medlemmarna med nyttjanderätt under obegränsad tid. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Hjälmen nr 10 och det är Högberg, Catharina Margareta som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lycén, Bo Per Olof som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Mau, Hans-Werner som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Sein, Britt-Marie Linnea som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Jan Krister som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Mau, Susann Brigitta som är född 1956 och har titeln SuppleantMelin, Karin Petra som är född 1969 och har titeln Suppleant,