Riksbyggens Bostadsrättsförening Boråshus nr 5

Västra Götalands län

Information

I Borås finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Boråshus nr 5. Det finns flera företag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Boråshus nr 5 i Västra Götalands län. Borås är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1944-05-17 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Boråshus nr 5 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Boråshus nr 5 och det finns fler företag som är det i Borås.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Boråshus nr 5 så kan man gör det genom att posta ett brev till Huldreg. 5, 506 42, Borås. Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Boråshus nr 5 så kan ni göra det på 033-417625.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Bergh, Ingrid Marie-Louise som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Solveig Alice som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Korpela, Kauko Ilmari som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lövgren, Bengt Magnus som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Kalander, Marjatta Elsa som är född 1953 och har titeln Suppleant, Pettersson, Erik Thomas som är född 1970 och har titeln SuppleantSundqvist, Inga Gunborg som är född 1932 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Boråshus nr 5 har 764500-3711 som sitt organisationsnummer.