HSB Bostadsrättsförening Ejdern i Borås

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Borås och HSB Bostadsrättsförening Ejdern i Borås är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Ejdern i Borås är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Ejdern i Borås är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Ejdern i Borås är ett Bostadsrättsförening och skapades 1966-08-11. Det finns flera olika företag i Västra Götalands län som är ett stort län. Borås där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Ejdern i Borås ska trivas.

I Borås så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Ejdern i Borås inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Ejdern i Borås och det finns flera företag som är det idag i Borås.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ejdern i Borås så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 033-177100.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Björklund, Nils-Åke Lennart -Ellison, Lars Magnus -Hjelm, Caroline Yvonne -Nyqvist, Jan Patrik.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Ejdern i Borås är Björklund, Nils-Åke Lennart som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekman, Hans Erik som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Elgmark, Jan Henry Gustaf som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Ellison, Lars Magnus som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjelm, Caroline Yvonne som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyqvist, Jan Patrik som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamotDjurberg, Barbro Margareta som är född 1944 och har titeln Suppleant, Magni, Carin Wictoria som är född 1971 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Ejdern i Borås har 764500-2556 som sitt organisationsnummer.